ENGLISH @PANEL
РЕСУРСИ:
Работата на Националната комисия на ЮНЕСКО е подчинена на действащото в България законодателство, както и на разработените и приети от страна на ЮНЕСКО конвенции, ратифицирани от българския парламент.

Закони ...

Правилници и наредби ...

Указания и правила ...

Конвенции ...

други ...