ENGLISH @PANEL
ПРОЕКТИ:
Проектният принцип е широко застъпен при реализиране на целите и програмите на ЮНЕСКО. Българската страна е активен участник в този процес. Реализирани са и са в процес на реализазия редица проекти, част от които са в съвместно сътрудничество и с други Национални комисии.


проект:
"Традиционни култури и живи музикални форми на населението от двете страни на българо-турската граница"

проект:
Обучение на експерти в областта на нематериалното културно наследство

[<<]   [предишни]   [следващи]   [>>]