ENGLISH @PANEL

КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Секторът по комуникация и информация (CI) е създаден в сегашния си вид през 1990 година. Неговите програми се основават на постулатите от Устава на ЮНЕСКО, които възлагат на Организацията да насърчава "свободно движение на идеи чрез слово и образ". Освен служители в централата на ЮНЕСКО в Париж, CI сектор е представен в още 27 офиси на ЮНЕСКО.

Трите основни стратегически цели на програмите на сектора са:
• Насърчаване на свободното движение на идеи и всеобщ достъп до информация
• Насърчаване на плурализма и културното многообразие в медиите и в световните информационни мрежи
• Насърчаване на всеобщия достъп до информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Освен редовните програми на CI сектор се осъществяват различни регионални и национални проекти с извънбюджетни средства, най-вече в Африка, арабските страни, Азия, Тихия океан, Латинска Америка и Карибския басейн. CI секторът работи в тясно сътрудничество с агенциите на ООН, двустранни агенции за развитие, международни и регионални неправителствени организации.

Специфичен щрих от усилията за опазване на световното документално наследство е програмата на ЮНЕСКО "Паметта на света”, създадена през 1992 г., за да насочи вниманието на световната общност към опазването на писмената памет на човечеството. Необходимостта от идентифицирането и регистрирането на най-ценните и значими паметници през 1997 г. дава начало на създаването на Световния регистър „Паметта на света”, в който се вписват онези неоценими документи, създадени през вековете, които са изградили съвременния ни свят такъв, какъвто е. В този регистър понастоящем са вписани 302 паметника на 101 държави.

В този регистър вече е вписан и български паметник - Енинският апостол /ръкопис от ХІ в./, а през тази година предстои да бъде разгледана номинацията на Бориловия синодик –изключително ценен ръкопис на 800 години, който се съхранява в Народната библиотека „Св.св.”Кирил и Методий”.

Повече за програмата "Паметта на света" можете да научите на следния адрес: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/homepage/


Допълнителна информация, можете да намерите [тук].