ENGLISH @PANEL
РЕСУРСИ:
Работата на Националната комисия на ЮНЕСКО е подчинена на действащото в България законодателство, както и на разработените и приети от страна на ЮНЕСКО конвенции, ратифицирани от българския парламент.

[обратно]

документ:
ПРЕПОРЪКА ЗА РАЗВИТИЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МНОГОЕЗИЧИЕТО И ВСЕОБЩИЯ ДОСТЪП ДО КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО

документ:
Обявяване шедьоврите на устното и нематериално наследство на човечеството - ръководство за представяне на досиета

документ:
Инструкция за създаване на национални системи "Живи човешки съкровища"

[<<]   [предишни]   [следващи]   [>>]