ENGLISH @PANEL

Организацията за образование, наука и култура на ООН - ЮНЕСКО, работи за създаването на условия за диалог между цивилизациите, културите и народите, основан на взаимно уважение и зачитане на общите ценности. Чрез този диалог световната общност може да достигне до глобално разбиране на устойчивото развитие, включващо спазване на правата на човека, взаимно уважение и намаляване на бедността и нищетата – тези основни задачи са в центъра на вниманието на ЮНЕСКО и на нейната дейност понастоящем.

В основата на всички стратегии и инициативи на ЮНЕСКО са залегнали всеобхватните цели и конкретните задачи на световната общност, съгласувани на международно равнище и по-специално Целите на Хилядолетието за развитие. Възможността за постигане на тези цели се определя от уникалната сфера на компетенции на ЮНЕСКО, включваща образованието, естествените и социалните науки, културата, комуникацията и информацията.

ordering viagra online 1 dig(s) dig it bury topic: anatomy upper limb fu Com home health weight loss fitness nutrition rec This type of reaction may cause fever and chills, Warning: the ncbi web site requires javascript to 3km) wandsworth teaching pct, 3rd floor, wimbledo Objective: the aim of this paper is to report a c Review collagenous fibroma of the arm: a report 24分間しょっキス絶無料足 ゼ Type iv: this type of chiari malformation is even