ENGLISH @PANEL

Условия за използването на банерите:

  • Използвайте посочения до банера код, във вида в който е даден без да го променяте.

  • Не поставяте банерите на страници с порнографско, неморално и сродните им съдържания. Мястото на банера може да бъде дискутирано. Не е желателно слаганто на банерите в непосредствена близост до платени (комерсиални) рекламни банери.

  • Включването на Наш банер във Вашите сайт(ове), не ни задължава от Наша страна да направим същото. За допълнителна информация се обърнете към администратора на съдържанието на този сайт.
120x120px

код/code:
120x120px

код/code:
120x240px

код/code:
Terms of banners' usage:

  • Use the banner's code as it is without any changes.

  • Banner placement in any porn or sexual containing sites is not allowed.

  • The banner position may be discussed with you. Placing a banner near to commercial ads is not allowed.

  • Including any of listed here banners in your site(s), do not obligate us to do the same. For additional info, please contact the content managing team for this site.

Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?