ENGLISH @PANEL
[обратно]

"Традиционни култури и живи музикални форми на населението от двете страни на българо-турската граница"

Заключително съвещание по двустранния българо-турски проект за изучаване на музикалните традиции в Странджанския граничен район


На 15 март 2010 г. в една от заседателните зали на столичния хотел "Сентрал Парк“ се проведе заключително съвещание по съвместния българо-турски научноизследователски проект, озаглавен "Традиционни култури и живи музикални форми от двете страни на българо-турската граница“. Проектът се осъществи въз основа на двустранен договор между Националните комисии за ЮНЕСКО на Република България и Република Турция. Българската страна участва с екип съставен от сътрудници на Института за фолклор при Българската Академия на науките: проф. Мила Сантова, ст. н. с. Ружа Нейкова, ст. н. с. Божидар Алексиев и н. с. Миглена Иванова. Турският екип включва младите специалисти Селджан Гюрджайър, Неслихан Демиркол-Сьонмез, Мелтем Агър и Бурак Сьонмез.

Съвещанието представлява заключителен етап – анализ и обобщение на резултатите от проведените в края на 2009 г. от българо-турския изследователски екип теренни проучвания в странджански селища, разположени по протежението на границата между двете държави, в близост до която се намират и значителни по площ защитени заради богатата си и уникална природа територии. Изнесените доклади бяха насочени към няколко основни теми. Съществените характеристики на носителите на традицията бяха изведени в изложенията на Мила Сантова (Кой как и кога пее и свири традиционна музика днес от двете страни на българо-турската граница) и Неслихан Демиркол-Сьонмез (Джендър ролите при изпълнение на традиционна музика). Етномузиколожките аспекти бяха представени от Ружа Нейкова (Песенна фолклорна култура в Странджа – минало и настояще), Мелтем Агър (Типология и тематика на народните песни в защитената област) и Бурак Сьонмез (Два оцелели музикални инструмента: гайда и баалама). Обществените фактори, съдействащи за запазването на фолклорните традиции в двата дяла на Странджа, бяха разгледани от Селджан Гюрджайър (Ролята на обществените институции за предаването на традицията: примерите на българските читалища и наборната военна служба в Турция) и Божидар Алексиев (Съвременното битие на две музикални традиции: видоизменено или конструирано?), а Миглена Иванова постави въпроса за трансграничната културна комуникация в контекста на идеята за културните коридори в Черноморската област (Традиционна песенност, езикови бариери и възможности за създаване на транснационални културни коридори в района на Странджа).

Проучвателската и аналитична работа проведена в рамките на проекта "Традиционни култури и живи музикални форми от двете страни на българо-турската граница“ получи висока оценка от главните секретари на двете Национални комисии за ЮНЕСКО д-р Нихат Зал и Александър Савов и от университетските преподаватели проф. д-р Йоджал Огуз и д-р Мехмед Калпаклъ.

Плодотворната съвместна работа на смесения турско-български екип по проблемите на нематериалното културно наследство в Странджа, чиито резултати предстои за бъдат публикувани, представлява нова стъпка в разширяването на научното сътрудничество между двете съседни и приятелски страни.

Прикачен файл: [кликни тук]
Оригинална снимка: [кликни тук]
Допълнителен линк: [кликни тук]

Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?