ENGLISH @PANEL

Условия за ползване на домейна unesco-bg.org

Осъществявайки достъп до домейна UNESCO-BG.ORG и поддомейните му, е необходимо да имате предвид следното:

Съдържанието на домейна UNESCO-BG.ORG и поддомейните му е със защитени авторски права и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за РБългария, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на части или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Националната комисия за ЮНЕСКО и MEDIASETBG.COM, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Използването на скриптовете и другото динамично съдържание на страницата, е абсолютно забранено и подлежи на санкции предвидени в Закона за авторските и сродните му права.

Вие имате право да разглеждате домейна UNESCO-BG.ORG и поддомейните му на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба и некомерсиални цели. За всякакви други актове е необходимо да имате писменото съгласие на Националната комисия за ЮНЕСКО и MEDIASETBG.COM за това. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични (със съответната маркировка), в средствата за масова информация, ако изрично е цитиран източникът, както и е добавен уеб адреса на източникът (UNESCO-BG.ORG).

Националната комисия за ЮНЕСКО и MEDIASETBG.COM , като автори на уеб сайта, си запазват правото да редактират страниците си и да прекратяват достъпа до тях по всяко време без предизвестие. Авторите си запазват правото да променят/изтриват всякакви материали/мнения на посетители и читатели свързани с дискриминационни, религиозни или други подбуди, както и материали, които по Наша преценка съдържат обиди или други подобни думи/фрази.

Използването логото на ЮНЕСКО се осъществява след изричното разрешение от страна на Националната комисия за ЮНЕСКО.

Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?