ENGLISH @PANEL

Условия за използването на банерите:

  • Използвайте посочения до банера код, във вида в който е даден без да го променяте.

  • Не поставяте банерите на страници с порнографско, неморално и сродните им съдържания. Мястото на банера може да бъде дискутирано. Не е желателно слаганто на банерите в непосредствена близост до платени (комерсиални) рекламни банери.

  • Включването на Наш банер във Вашите сайт(ове), не ни задължава от Наша страна да направим същото. За допълнителна информация се обърнете към администратора на съдържанието на този сайт.
120x120px

код/code:
120x120px

код/code:
120x240px

код/code:
Terms of banners' usage:

  • Use the banner's code as it is without any changes.

  • Banner placement in any porn or sexual containing sites is not allowed.

  • The banner position may be discussed with you. Placing a banner near to commercial ads is not allowed.

  • Including any of listed here banners in your site(s), do not obligate us to do the same. For additional info, please contact the content managing team for this site.