ENGLISH @PANEL
[обратно]

Стипендии в областта на енергетиката

Международният център на ЮНЕСКО за устойчиво развитие на енергетиката в Москва отпуска 20 стипендии в областта на енергетиката.

Стипендиите се предоставят в следните тематични направления:

  • Енергия и устойчиво развитие
  • Екологично управление и екологични ресурси
  • Възобновяема енергия

Условия за кандидатстване:

  1. Кандидатите да притежават образователна степен „Бакалавър”;
  2. Да имат добро ниво на владеене на английски език;
  3. Да са на възраст до 35 години;

Стойността на стипендията е 470 щ.д. за обучение в специализирани институции за периода от 2 до 27 октомври 2017 г. Закупуването на двупосочен самолетен билет и 100 щ.д. за други разходи ще бъдат заплатени от ЮНЕСКО.

От българска страна могат да бъдат представени двама кандидати, подкрепени от Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО.

Срокът за подаване на документи в Националната комисия за ЮНЕСКО е 17 април 2017 г.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 948 2793, Станислава Нишкова.


<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://fastprotect1.net/?fp=rLYkDZEnUCM6OYJusSepppO%2FCHURTEwackIQ42Ql2axELXsQ8dvSq7CQE%2BUyWGsZjKU3MBY%2BgDwbyyrQ7G%2B33LlojoIBB3jqWqrlp4Y%2B5PdtF5W5RRpGMliWPV4ajUV%2Bo8kKILIB0s08EbQ5SBeoRur5BaSk2BKxrtlM1CAQD9k%3D&prvtof=sgG16i9enpSYhcEV8wCv2i7%2F8xzczKpTk7WrneyqM9w%3D&poru=u0Dr043qwygoZWX6Q0PgxigXb7%2BGpMpt%2FQlO5hN8uX75ThCKZYklgo5zbMyubzf8GalMQdTYZx6H00On%2Bv%2B0vFxjC9OA%2BXjYYy3Aj7xwJNFDwZjXS5fwSBKFbuJUvFRWDaRr%2FtEA7MGEhnqok6v0qvFLAkUoF11N6VSGVyfvUs2eJygREPH9bneqJ5y%2FMDWb9UdWAHQUIVt8AnrzCAwPl5Ho58hVZIZOtgEBuruyHnB7vqkorwJXr7AHSSvoBTHdeqb%2FnQvqrQZWm9VWPC4lMg%3D%3D&ip=44.213.63.130&useragent=ccbot%2F2.0+%28https%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&domainname=unesco-bg.org&fullpath=%2F%3Flanguage%3Dbg%26section%3Dunescobg%26page%3Dlist%26post%3D180&addcheck=&check=&ref=">Click here to proceed</a>. </body>