ENGLISH @PANEL
[обратно]

Правила за ползване на името, акронима, логото и Интернет адреса на ЮНЕСКО

Патронажът на Националната комисия за ЮНЕСКО се предоставя на събития, програми и/или дейности, свързани с приоритетните области на Организацията и съобразно Правилата за ползване на името, акронима, логото и Интернет адреса на ЮНЕСКО. Различните партньори на Организацията не получават автоматично правото да използват името и логото на ЮНЕСКО, а Националните комисии имат важна роля да следят да не се злоупотребява с тях.

По правило, патронажът е форма на подкрепа от страна на ЮНЕСКО за дейности, които се организират изцяло от други лица или организации. ЮНЕСКО по никакъв начин не участва в организирането или подготовката на събитието и не носи отговорност за него.

Различните дейности или събития, кандидатстващи за патронаж, трябва да отговарят на следните критерии:

  • Събитието или дейността трябва да има връзка с мисията и програмите на ЮНЕСКО;
  • Организаторите на събитието трябва да докажат, че сами са подсигурили достатъчно финансови ресурси за провеждане на събитието;
  • Събитието да е краткосрочно, например конференция, форум, среща или фестивал. Дейности, продължаващи повече от шест месеца, не могат да кандидатстват за патронаж.

За подаване на предложения е необходимо да попълните формуляр за заявка за ползване на логото на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО. Обикновено процедурата по патронаж трае две седмици, а решение се взема от членовете на Бюрото на НК.

Правилата и формулярът можете да изтеглите от линка по-долу.


Прикачен файл: [кликни тук]