ENGLISH @PANEL
РЕСУРСИ:
Работата на Националната комисия на ЮНЕСКО е подчинена на действащото в България законодателство, както и на разработените и приети от страна на ЮНЕСКО конвенции, ратифицирани от българския парламент.

[обратно]

документ:
Закон за културното наследство

документ:
Закон за закрила и развитие на културата

документ:
Закон за юридическите лица с нестопанска цел

[<<]   [предишни]   [следващи]   [>>]