ENGLISH @PANEL
[обратно]
16.12.2019

България отпуска 232 709 лева за Доверителния фонд към ЮНЕСКО

С решение №726 от 5.12.2019 г. Министерският съвет одобри предоставянето на две доброволни целеви вноски в на обща стойност 232 709 лв. в Доверителния фонд на България към ЮНЕСКО за финансиране на два проекта, а именно : Предотвратяване на насилствения екстремизъм чрез образование – адресиране на антисемитизма и проект Насърчаване на равенството между половете в образованието по наука, технологии, инженерни науки и математика чрез образование на учители в държави на юг от Сахара (Етиопия, Танзания, Руанда, Уганда, Замбия).