ENGLISH @PANEL
[обратно]
16.12.2019

Важен библиотечен форум под егидата на НК за ЮНЕСКО се състоя в София

Над 500 библиотечни работници взеха участие в организирания от Фондация „Глобални библиотеки – България“ национален форум с международно участие под заглавие „ Библиотеките днес и предизвикателствата през 21 век“. Форумът се провежда под патронажа на Националната комисия за ЮНЕСКО. Приветствия към участниците поднесоха заместник-министрите Деница Сачева, Румен Димитров, Зорница Русинова, председателят на Общото събрание на Университета по библиотекознание и информационни технологии проф. Стоян Денчев, председателят на Съюза на народните читалища Николай Дойнов. В своето приветствено слово главният секретар на НК за ЮНЕСКО Христо Георгиев отбеляза, че документалното наследство, съхранявано в  архиви и библиотеки, представлява основна част от паметта за културното и езиковото многообразие и богатство на човечество. Тази памет прави възможно предаването на бъдещите поколения на традиции, историческо съзнание, признание и уважение към многообразието от постижения на човешката цивилизация в политически, икономически, културен, социален и творчески план. Христо Георгиев се спря накратко и на 25-годишнината от Манифеста на ЮНЕСКО за библиотечната дейност и благодари на библиотечните работници за техния самоотвержен и професионален труд.