ENGLISH @PANEL
[обратно]
27.05.2019

„ЮНЕСКО може и трябва да участва пълноценно в изграждането на световния ред, основан на многостранността и общочовешките ценности“

Това заяви Генералният директор на ЮНЕСКО Одре Азуле на лекцията, който изнесе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 23 май, на тема „ЮНЕСКО и предизвикателствата на 21 век“. Тя бе на официално посещение в България на 23 и 24 май 2019 г. по покана на президента Румен Радев. На събитието присъстваха посланици, ръководители на чуждестранни културни институти, представители на неправителствени организации, на правителството и Народното събрание, преподаватели и учители , студенти и гости.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков откри събитието, представи накратко професионалния път на Генералния директор на ЮНЕСКО и посочи, че това е първото посещение на г-жа Азуле в страна-членка на ЮНЕСКО от Югоизточна Европа.

В своето изложение г-жа Одре Азуле отбеляза, че се радва да присъства в Софийския университет, защото „в историята на XX век този университет е играл ролята на фар“. Тя говори за дейността на ЮНЕСКО днес и предизвикателствата пред Организацията, които са много по-различни от онези, когато  Организацията се ражда. Според нея днес трудностите, пред които сме изправени, не могат да бъдат посрещнати без помощта на образованието, културата, науката и международното сътрудничество. Един от проблемите, който г-жа Азуле посочи, е в областта на екологията – огромният екологичен риск, свързан със затоплянето на планетата и загубата на биоразнообразието. Друг важен приоритет е образованието за устойчиво развитие. В областта на технологиите съществено място заема въпросът за това как цифровизацията, технологиите и изкуственият интелект променят начина, по който учим, по който общуваме, променят социалните отношения, както и необходимостта от изготвяне на етични норми в науката. Въпросът, свързан с екстремизма, е друго предизвикателство, с което трябва да се справим, посочи Одре Азуле и допълни, че четвъртият важен проблем е този за равенството между мъжете и жените. Всички тези теми са със световно измерение и не могат да се разрешат само от една страна, подчерта Генералният директор на ЮНЕСКО и допълни: „Имаме нужда от държави, които да действат съгласувано на регионално ниво“.

В лекцията си Одре Азуле акцентира върху опазването на световното културно наследство и многообразие по света, които са тясно свързани с идентичността на народите. Тя допълни, че културата и наследството могат да бъдат фактор за икономическо развитие, както и за постигане на мир след конфликти.

В края на лекцията си Генералният директор на ЮНЕСКО благодари на България за ангажимента й към ЮНЕСКО в областта на културата и изтъкна значението на образованието и науката.


Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?