ENGLISH @PANEL
[обратно]

От печат излезе бр.56 на списание "Световно наследство"

В бр. 56 наред с последните новини за биологичното разнообразие и обекти на световното наследство акцент се поставя и на: Взаимодействие между обектите на световното наследство и ключовите области на биологичното разнообразие; Кю Гардънс (Великобритания) - От царската градина до глобалния ботанически ресурс; Морското световно наследство; Изменението на климата; Културно разнообразие и биологичното разнообразие; Биологично разнообразие, ендемични видове и опазването им.


Публикациите в списанието, както и представяне на другите броеве, можете да изтеглите от ТУК.

"Световно наследство" е тримесечно списание на ЮНЕСКО. В него може да откриете статии, репортажи и интервюта,снимки на паметници и места, природни паркове и пейзажи от целия свят. Това списание е създадено специално, за да се популяризират идеите на  ЮНЕСКО за световно наследство - наследството ни от миналото, нашата отговорност за настоящето и нашето задължение към бъдещите поколения.

Абонамента за списанието е  25 euros/34 US$ годишно, на следния адрес:

 

DL Services
Avenue du Roi 202
B 1190 Brussels
Belgium
Tel : + 32 2 538 43 08
Fax : + 32 2 538 08 41
subscriptions@dl-servi.com


Оригинална снимка: [кликни тук]

Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?