ENGLISH @PANEL
[обратно]

2010 година - Международна година на биоразнообразието

2010 г. – обявена за Международна година на биологичното разнообразие (МГБР)  е уникално събитие в историята на Обединените нации, което е регламентирано от Генералната асамблея на ОН с Резолюция 61/203.  Намеренията на Международната година са да се увеличи осведомяването на обществеността за важността на биоразнообразието и последствията от неговата загуба. Цели се също да се промотира ангажираност на различни организации за въвеждане и прилагане на Конвенцията по биологично разнообразие. Годината трябва да отчете  степента на достигане на целта “Спиране загубата на биологично разнообразие до 2010 г. и след това.”

 

На церемонията в Монреал за официалното откриване на МГБР, през м. ноември 2009 г., на която присъстваха повече от 500 участника, представители на страните-членки на Конвенцията по биологично разнообразие (КБР), Генералния секретар на Обединените нации отбеляза в своето обръщение, че целта на международната 2010 г. е да обедини правителствата на 193-те страни-членки на Конвенцията и гражданите на техните страни “да работят заедно за защита на живота на Земята”.


Пълният текст на информацията за биологичното разнообразие на България можете да изтеглите от прикачения файл


Прикачен файл: [кликни тук]
Оригинална снимка: [кликни тук]