ENGLISH @PANEL
[обратно]

Асоциирани училища

Системата от асоциирани към ЮНЕСКО училища е основана през 1953 г. от 33 училища в 15 държави-членки на Организацията. Тя включва над 8500 училища в 180 страни и представлява една от най-успешните дългосрочни инициативи на ЮНЕСКО за активно участие на младите хора в нейните програми.

Асоциираните към ЮНЕСКО училища в България са над 50. Тяхно дело са редица значими проекти на ЮНЕСКО с национален и с международен обхват, като «Синият Дунав», «The Art of Synergy” и др. Училищата работят по проекти, свързани тематично с дейностите на ЮНЕСКО, като опазване на околната среда, популяризиране и защита на паметниците на културата, образование за демократично гражданство, права на човека и др.


Българските училища, които желаят да се включат в Системата на АСУ на ЮНЕСКО, трябва да заяват своето желание пред Националния координатор на АСУ, г-жа Красимира Тодорова /k.todorova@mon.bg, тел. +359 2 9217735/.
Техните кандидатури се разглеждат от Бюрото на националната комисия за ЮНЕСКО.

За допълнителна информация: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=215


Допълнителен линк: [кликни тук]

Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?