ENGLISH @PANEL
[обратно]

Катедри "ЮНЕСКО"

UNITWIN/UNESCO Chairs е програма на ЮНЕСКО, насочена към създаването на глобална мрежа от катедри към университети, които да развиват образователна и/или научно-изследователска дейност в приоритетни за организацията направления: естествени, социални и хуманитарни науки, култура, комуникации и информационни технологии. Целта на  програмата е да се насърчи културното многообразие и международното сътрудничеството между висши учебни институции чрез обмяна на академичен опит и реализация на съвместни проекти и програми. Тя служи като тинк-танк платформа и взаимовръзка между академичните общности и гражданското общество. Програмата обхваща 700 катедри, създадени  в над 128 държави. Към момента в България са открити 3 катедри „ЮНЕСКО” към следните университети: Технически университет - катедра ”Иновации, предприемачество и управление на риска”, Бургаски свободен университет - катедра „Права на човека и култура на мира”, Национален университет по библиотекознание и информационни технологии - катедра „Информационно-комуникационни технологии в библиотечните науки, образованието и културното наследство”

Допълнителна информация за цялостния процес и условията за кандидатстване може да бъде намерена на:  http://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme.


Допълнителен линк: [кликни тук]

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (21)