ENGLISH @PANEL
[обратно]

45-та сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО

45-ата сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО приключи своята работа в понеделник, 25 септември, в Рияд, Саудитска Арабия. Тази година Комитетът вписа 42 нови обекта и одобри разширяването на 5 обекта в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Новите 42 нови обекта, от които 33 културни и 9 природни ще се ползват от най-високото ниво на защита на културното наследство в света. Те ще имат достъп и до нови възможности за техническа и финансова помощ от страна на ЮНЕСКО. С тези вписвания общият брой на обектите на световното наследство на ЮНЕСКО става 1199 в 168 държави. Комитетът за световно наследство също така одобри разширяването на обхвата на 5 обекта и разгледа състоянието на опазването на 263 обекта, които вече са били вписани.

На тази сесия на Комитета в Рияд присъстваха представители на 195-те държави-страни по Конвенцията за световното наследство и близо 300 организации на гражданското общество. Те работиха заедно по основните глобални предизвикателства пред наследството: изменението на климата, развитието на градовете и демографския натиск, въоръжените конфликти и масовия туризъм.

ЮНЕСКО също така представи проучвания и иновативни решения за управление, опазване и повишаване на обществената осведоменост, като например Dive Into Heritage, който от 2025 г. ще даде възможност на широката общественост да изследва обектите на световното наследство онлайн.

С 5 нови обекта, вписани през тази година, Африка достигна символичния етап от 100 обекта в Списъка на световното наследство. В Руанда бяха вписани първите 2 обекта: Националният парк Нюнгве и мемориалните обекти за геноцида в Нямата, Мурамби, Гисози и Бисеро. Тази сесия беше отбелязана и с изваждането на "Гробниците на кралете на Буганда в Касуби" в Уганда от списъка на застрашеното световно наследство след амбициозен проект за реставрация, осъществен от угандийските власти и местните общности с подкрепата на ЮНЕСКО. С цел да се увеличи броят на африканските обекти на културното наследство в Списъка на световното наследство държавите - страни по Конвенцията, приеха и специална стратегия за континента, разработена от ЮНЕСКО. Тази стратегия ще осигури по-добра подкрепа за африканските държави, които осъществяват местни проекти за опазване на наследството и подготвят досиета за кандидатури за световно наследство.

Две нови вписвания в Списъка на застрашеното световно наследство

По време на тази сесия два украински обекта бяха включени в Списъка на световното наследство в опасност поради заплахи, свързани с обстрел. "Катедралата "Света София" и комплексът от манастирски сгради и лаври в Киев-Печерск" и "Ансамбълът на историческия център в Лвов" се присъединяват към "Историческия център на Одеса", който беше вписан в списъка през януари 2023 г. по същата причина.

Включването в Списъка на застрашеното световно наследство допълнително засилва местните мерки за опазване. То също така отваря възможност за международна техническа и финансова подкрепа.


Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?