ENGLISH @PANEL
[обратно]

Кампания "Обединени за наследство"

Кампанията „Обединени за наследството” (#Unite4Heritage) е глобално движение, чиято основна цел е опазването и съхранението на културно-историческо наследство, което е под заплаха, особено в региони на конфликт или военни действия. Инициативата представлява своеобразен отговор на радикализацията, екстремизма и езика на омразата, чиито проявления включват разрушаване и разграбване на културни ценности.

            „Обединени за наследството” е глобален призив, който цели да изтъкне важността и значението на културно-историческото наследство. В свои изказвания Ирина Бокова многократно е посочвала, че „културните ценности имат универсална стойност. Те принадлежат на цялото човечество и трябва да бъдат опазвани от всички нас. Не става дума за камъни и сгради, а за ценности, идеи и усещане за принадлежност”.

            Кампанията бе официално лансирана от Генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова на 28 март 2015 г. в университета в Багдад в присъствието на студенти, преподаватели и представители на иракското правителство.

            Тази инициатива на Ирина Бокова бе в отговор на безпрецедентните посегателства и разрушения на културни ценности. Кампанията се стреми да бъде спирачка на екстремизма и радикализацията най-вече сред младежта. Неслучайно основна целева група на „Обединени за наследството” са младите хора, а самата кампания предвижда масово онлайн присъствие и комуникация чрез социалните мрежи, особено популярни и достъпни сред ученици, студенти и младежи. Всеки, който се чувства съпричастен към тези идеи, може да сподели снимки в социалните мрежи и да разкаже кратка история за културните паметници или обекти, имащи значение за него.

            Освен в Ирак инициативата бе подета и от други държави от региона на Близкия изток и Северна Африка, сред които Йордания, Египет, Ливан.

            Йордания е една от държавите, силно подкрепящи „Обединени за наследството”. Бюрото на ЮНЕСКО в Аман поддържа инициативата чрез насърчаване и подкрепа на младежите в страната, които искат да споделят своята гледна точка относно опазването на културните ценности. Бюрото се опитва да акцентира върху важността на културното наследство като средство за стимулиране на многообразието и толерантността.

            Египет също е сред държавите, работещи по инициативата. Лично Ирина Бокова лансира кампанията в Кайро в Музея за ислямско изкуство с подкрепата на египетското Министерство на културните ценности. В своето слово Генералният директор на ЮНЕСКО посочи, че инициативата се стреми да насърчи диалог, толерантност, разбиране към другите и единство и по този начин да спечели битката за сърцата и умовете на младите хора.

            През април 2015 г. Ливан също се присъедини към #Unite4Heritage на специално събитие, организирано от Бюрото на ЮНЕСКО в Бейрут. Отново бе изтъкнато, че кампанията си поставя за цел да противостои на пропагандата на омраза чрез призиви за обединение, солидарност и толерантност.

            През цялата 2015 г. въпросът за опазването на културното наследство бе един от най-важните за ЮНЕСКО. На 29 юни 2015 г. Генералният директор Ирина Бокова обяви създаването на Глобалната коалиция  „Обединени за наследството” в рамките на 39-та сесия на Комитета за световното наследство в Бон, Германия. Кампанията изисква мобилизиране на правителствата и всички заинтересовани страни срещу заплахата от умишленото унищожаване и разграбване на културни ценности, особено в Близкия изток. Глобалната коалиция си поставя за цел да засили сътрудничеството между всички партньори за опазване на световното наследство, сред които полицейски и въоръжени сили, Интерпол, Световната митническа организация, гражданското общество, неправителствени организации, представители на медиите, музейни институции и музейни дейци, търговци на произведения на изкуството и културни артефакти и др.

            Сесията на Комитета за световно наследство завърши с приемането на Бонската декларация за световното наследство.


Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?