ENGLISH @PANEL
[обратно]
13.02.2024

Годишно заседание на Бюрото на Националната комисия за ЮНЕСКО 2024 г.

На 9 февруари 2024 г. се състоя заседание на Бюрото на Националната комисия за ЮНЕСКО. На членовете на Бюрото бе представен кратък отчет за дейността на Секретариата на Националната комисия за периода 2022-2023 г. и бяха обсъдени други актуални въпроси. Подробно бяха разгледани всички подадени проекти по Програмата за участие на ЮНЕСКО за периода 2024-2025 г. с приоритетно класиране на 7-те проекта, които са номинирани за финансиране.


Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?