ENGLISH @PANEL
[обратно]
25.09.2023

42-ра сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, Париж, 7-22 ноември 2022г.

БГ

От 7  до 22 ноември 2023г. в Париж ще се проведе 42-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО. За участие в нея са поканени държавите-членки на организацията (на равнище правителствени делегации), представители на асоциираните членки на ЮНЕСКО, на ООН и нейните специализирани агенции, междуправителствени организации, международни неправителствени организации и фондации, и други институции със статут на наблюдатели.

В дневния ред на конференцията са включени теми в областта на образованието, естествените и социалните науки, културата и комуникациите, младежта и спорта.

На 42-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО ще се проведат избори за членове на междуправителствени комитети, съвети и комисии на ЮНЕСКО, както и избори за нов генерален директор на ЮНЕСКО.

България е издигнала кандидатури за членство в Междуправителствената програма „Човекът и биосферата“ и Междуправителствения комитет по биоетика.

текст...