ENGLISH @PANEL
[обратно]
16.12.2019

Започна изпълнението на регионален проект на ЮНЕСКО по фитохимия

По инициатива на Центъра по фитохимия към БАН започна изпълнение на регионален проект за прилагането на фитохимията в биофермите. В първия семинар, състоял се на 7 и 8 ноември, в София участват учени от четири страни от ЮИЕ – Гърция, Сърбия, България и Република Северна Македония.

Проектът ще завърши с голяма научна конференция през м. април 2020г,, на която се очаква да присъства заместник-генералният директор на ЮНЕСКО по науката.

Участниците в семинара бяха поздравени от главния секретар на НК за ЮНЕСКО Христо Георгиев, който изрази задоволство от активната работа на регионалната мрежа по фитохимия, създадена по инициатива на проф. Симеон Ангелов.


Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?