ENGLISH @PANEL
[обратно]
07.12.2018

10 декември: Международен ден за правата на човека

Всяка година на 10 декември отбелязваме Международния ден за правата на човека. На тази дата през 1948 г. Общото събрание на ООН прие Всеобщата декларация за правата на човека и всички ние сме отговорни да спазваме принципите, залегнали в нея. Днес те са още по-актуални отколкото през 1948 г. и ние трябва всекидневно да защитаваме своите и чуждите права.

Още през 1948 г. ООН поставя Всеобщата декларация в сърцето на всяка своя дейност и  я разпространява по света чрез образованието и медийните си програми. Всъщност, правата на човека придобиват нов смисъл, когато се превръщат в реалност в живота на всеки човек.

Правата на човека са в основата на мисията и на ЮНЕСКО  във всички области на нейната компетентност: образование, наука, култура и комуникации. По повод 70-та годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека ЮНЕСКО ще акцентира върху основополагащата роля на защитата на правата на човека в цялата си история и в рамките на своя мандат.

„Отново в човешката история правата на човека са застрашени. Ние виждаме как навсякъде по света те с лека ръка се пренебрегват, заради нехуманни стереотипи и заради нарастването на нетолерантни изявления. Конфликтите, насилственият екстремизъм и природните катастрофи могат да доведат до хаос и да подрият правата на най-уязвимите групи в нашите общества. Новите технологии, и по-специално изкуственият интелект, трябва да се прилагат при пълно съблюдаване на правата на човека. Ние трябва непрестанно да бдим постиженията от последните 70 години да не бъдат поставяни под съмнение и ЮНЕСКО да съхрани ролята си на голяма международна лаборатория на идеи, благодарение на която да се справяме с предизвикателствата“, зави по повод Международния ден на правата на човека Одре Азуле, Генерален директор на ЮНЕСКО.