ENGLISH @PANEL
[обратно]
21.11.2018

Сесия на Комитета за опазване на нематериалното културно наследство

Тази година сесията на Комитета за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, в който членуват 24 държави, ще се проведе в Порт Луис, Република Мавриций, от 26 ноември до 1 декември. Комитетът следи за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство, ратифицирана от 178 страни членки на Организацията.

На тазгодишната сесия ще бъде обсъдено положението на застрашени културни обекти по света, използването на ресурсите на Фонда за нематериалното културно наследство, ще бъде споделен опит от редица държави по осъществяването на проекти, финансирани по този механизъм за международна помощ към Конвенцията.

Комитетът ще трябва да се произнесе и по предложенията за вписване на 7 елемента в Списъка на нематериалното културно наследство, които се нуждаят от спешни мерки за тяхното опазване, както и по предложените 40 обекта за вписване в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството. Освен това, два обекта кандидатстват за включване в Регистъра на добрите практики при опазване на нематериалното културно наследство, в който, към днешна дата, фигурират 19 елемента.

Представителният списък на нематериалното културно наследство на човечеството, обхващащ 399 обекта, дава възможност за по-голяма видимост на традициите и народните умения, запазени в различните общности. Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. съдейства за опазване на живите традиции, наследени от нашите предци и предадени на следващите поколения, като устното народно творчество, изкуството на спектаклите, социалните практики, ритуали и празнувания, познания и практики, свързани с природата и човечеството, или познания и умения за опазване на традиционните занаяти.