ENGLISH @PANEL
[обратно]
15.11.2018

16 ноември: Международен ден за толерантност

„Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност“, пише в член 1 на Декларацията за принципите на толерантност на ЮНЕСКО, приета през 1995 г. Година по-късно, благодарение на тази Декларация, Общото събрание на ООН с Резолюция 51/95 обяви 16 ноември за Международен ден за толерантност..

Толерантността означава признаването на универсалните права на човешката личност  и на основните свободи на всеки човек. Съвсем естествено народите се характеризират със своето многообразие. Единствено толерантността може да осигури просъществуването на смесените общности във всеки регион  на планетата.

 „Толерантността е хуманен акт, който трябва да възпитаваме и да практикуваме всекидневно в живота си, за да се радваме на многообразието, което ни прави силни и на ценностите, които ни обединяват. Нравствена ценност и политически принцип, толерантността е здрава защитна стена срещу расизма и всички форми на дискриминация“, заяви по повод Международния ден за солидарност Генералният директор на ЮНЕСКО Одре Азуле.