ENGLISH @PANEL
[обратно]
08.11.2018

10 ноември: Световен ден на науката в служба на мира и развитието

Всяка година на 10 ноември отбелязваме Световния ден на науката в полза на мира и развитието, за да изтъкнем значението на науката за всекидневието ни и ролята на учените, които ни разкриват колко крехка и невероятна е нашата планета, и колко важна е науката за устойчивото развитие на нашите общества. Темата на Световния ден през тази година е: „Науката е човешко право“. Доближавайки науката до хората, Световният ден цели да гарантира, че гражданите ни ще бъдат редовно информирани за значимите научни постижения.

През 2018 г. Световният ден дава възможност и да отбележим 70-та годишнина от Всеобщата декларация за правата на човека, по-специално правото на наука, записано в нейния член 27. Припомняйки, че всеки има право да участва и да се възползва от науката, Световният ден ни дава възможност да започнем дискусия на международно ниво за начините да се подобри достъпът до наука и за ползите от научния прогрес за устойчивото развитие.

Препоръката на ЮНЕСКО, приета през 1974 и актуализирана през 2017 г., относно науката и изследователите е важен нормативен инструмент, който не само посочва целите и ценностните системи, които са в основата на науката, но подчертава и необходимостта те да бъдат подкрепяни и защитавани, за да може тя да се развива. Тази Препоръка се позовава на принципите на Всеобщата декларация за правата на човека, а именно, че всеки има правото да участва в научния прогрес и да се ползва от него. Тя дава и полезни отправни точки за гарантиране на достъпа до научно образование и до основните права, като правото да си учен, защитата на интелектуалната собственост, академичната свобода и споделянето на научни постижения.

„Научните иновации са възможност за развитието на нашите общества. Те подобряват нашето благополучие, улесняват всекидневието ни, преместват граници, които са изглеждали непоклатими, като например в областта на медицината, на транспорта, на комуникациите, на обмена на знания. Те са двигател за растеж и богатство. Съвременната наука принадлежи на цялото човечество, тя е всеобщо благо, от чиито плодове всички трябва да се възползват“, заяви по повод Световния ден Генералният директор на ЮНЕСКО Одре Азуле.