ENGLISH @PANEL
[обратно]
08.11.2018

10 ноември: Световен ден на науката в служба на мира и развитието

Всяка година на 10 ноември отбелязваме Световния ден на науката в полза на мира и развитието, за да изтъкнем значението на науката за всекидневието ни и ролята на учените, които ни разкриват колко крехка и невероятна е нашата планета, и колко важна е науката за устойчивото развитие на нашите общества. Темата на Световния ден през тази година е: „Науката е човешко право“. Доближавайки науката до хората, Световният ден цели да гарантира, че гражданите ни ще бъдат редовно информирани за значимите научни постижения.

През 2018 г. Световният ден дава възможност и да отбележим 70-та годишнина от Всеобщата декларация за правата на човека, по-специално правото на наука, записано в нейния член 27. Припомняйки, че всеки има право да участва и да се възползва от науката, Световният ден ни дава възможност да започнем дискусия на международно ниво за начините да се подобри достъпът до наука и за ползите от научния прогрес за устойчивото развитие.

Препоръката на ЮНЕСКО, приета през 1974 и актуализирана през 2017 г., относно науката и изследователите е важен нормативен инструмент, който не само посочва целите и ценностните системи, които са в основата на науката, но подчертава и необходимостта те да бъдат подкрепяни и защитавани, за да може тя да се развива. Тази Препоръка се позовава на принципите на Всеобщата декларация за правата на човека, а именно, че всеки има правото да участва в научния прогрес и да се ползва от него. Тя дава и полезни отправни точки за гарантиране на достъпа до научно образование и до основните права, като правото да си учен, защитата на интелектуалната собственост, академичната свобода и споделянето на научни постижения.

„Научните иновации са възможност за развитието на нашите общества. Те подобряват нашето благополучие, улесняват всекидневието ни, преместват граници, които са изглеждали непоклатими, като например в областта на медицината, на транспорта, на комуникациите, на обмена на знания. Те са двигател за растеж и богатство. Съвременната наука принадлежи на цялото човечество, тя е всеобщо благо, от чиито плодове всички трябва да се възползват“, заяви по повод Световния ден Генералният директор на ЮНЕСКО Одре Азуле.


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)