ENGLISH @PANEL
[обратно]
02.11.2018

2 ноември: Международен ден за прекратяване на безнаказаността за престъпления срещу журналисти

Между 2006 и 2017 гг. над хиляда журналисти са били убити в различни страни по света. За първи път през 2017 г. повечето журналисти (55%) са били убити в държави, в които няма въоръжени конфликти. Безнаказаността за тези престъпление е крещяща: само един случай на десет е стигнал до съдебната зала. Такива са фактите, изнесени в доклад на ЮНЕСКО относно безопасността на журналистите и безнаказаността, който се публикува днес по повод Международния ден.

С Резолюция на ООН от 2013 г. 2 ноември е обявен за Международен ден за прекратяване на безнаказаността за престъпления срещу журналисти. С него се цели да се оценят усилията, които се полагат за осигуряване на безопасността на журналистите при упражняване на тяхната професия, както и да се постави ударението върху безнаказаността на престъпленията срещу тях. Независимо, че през последните години има напредък в осведомеността и повишаване на чувствителността на общественото мнение към проблема, цифрите доказват, че са необходими още по-големи усилия, за да се дава гласност на подобни престъпления.

„Борбата срещу безнаказаността е неделима част от свободата на изразяване, от свободата на пресата и от достъпа до информация. Наш дълг е не само да осигурим по-голяма безопасност на журналистите, които поемат рискове, за да бъдем информирани, но това е и залог за демокрация“, заяви Генералният директор на ЮНЕСКО г-жа Одре Азуле по повод Международния ден.

Друг важен феномен: броят на жените журналисти, убити по време на изпълнение на професионалния си дълг, е нараснал през последното десетилетие. В доклада се посочва, че през 2017 г. са били убити най-много журналистки (11) в сравнение с периода от 2006 до 2017 г.. „Ние трябва по-твърдо да се ангажираме в борбата срещу специфичните заплахи за сигурността на журналистките“, подчерта Генералният директор на ЮНЕСКО.