ENGLISH @PANEL
[обратно]
04.10.2018

5 октомври – Световен ден на учителите Правото на образование е и правото на квалифицирани педагози

Всяка  година, от 1994 г. насам, 5 октомври се отбелязва като Световен ден на учителите. На тази дата през 1966 г. е подписана Препоръката на Международната организация на труда и на ЮНЕСКО относно положението на учителите. В нея се определят водещите критерии за правата и отговорностите на учителите, както и правните норми, свързани с тяхната първоначална квалификация и продължаващото обучение, подбора на педагозите и условията за обучение и подготовка. Препоръката относно преподавателите във висшето образование, приета през 1997 г., допълва Препоръката от 1966 г.

С приемането на Цел 4 от Устойчивото развитие, свързана с образованието, която подчертава ключовата роля на учителите и преподавателите при  изпълнението на Дневния ред „Образование 2030“, Световният ден на учителите е повод да отбележим осъществения напредък в тази област и да помислим върху начините за справяне с предизвикателствата, пред които е изправена учителската професия.

На този ден имаме възможност и да припомним на международната общност, че „Правото на образование е и правото на квалифицирани педагози“. Темата на тазгодишния 5 октомври е избрана и в унисон с отбелязването на 70-та годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека (1948 г.), в която образованието е всеобщо основно право. Това право не може да бъде осъществено без квалифицирани учители и преподаватели.

Една от основните пречки за прилагането на това право е свързана с недостига на учители в световен мащаб. По данни на Статистическия институт на ЮНЕСКО в света има около 264 милиона деца и младежи, които не ходят на училище. Необходимо е да бъдат осигурени близо 69 милиона нови учители, за да бъде реализирана целта на Дневния ред „Образование 2030“ за постигане на всеобщо средно образование. Този недостиг на учители се усеща с още по-голяма сила при уязвимите групи население като момичетата, децата с увреждания, бежанците и мигрантите или при бедните деца от селски или отдалечени райони.

„На този Световен ден на учителите, когато отбелязваме значимата роля на педагозите за подобряване на живота на децата и младежите, ние потвърждаваме нашия ангажимент за увеличаване на предлагането на квалифицирани учители в целия свят.  Обръщаме се към всички правителства и към международната общност да се присъединят към нас в това начинание, за да могат всички деца и младежи, независимо от тяхното положение, да упражняват правото си на качествено образование и на по-добро бъдеще“, се казва в съвместното изявление на ЮНЕСКО, Международната организация на труда, УНИЦЕФ, Организацията на ООН за развитие и Интернационала за образование.

 


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)