ENGLISH @PANEL
[обратно]
20.09.2018

Послание на Генералния директор на ЮНЕСКО Одре Азуле по повод 21 септември – Международен ден на мира

„На тази планета няма да има мир, докато правата на човека се нарушава,т в която и да е част на света.“

На този Международен ден на мира, думите на Рене Касен, един от авторите на Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., ни напомнят, че мирът все още остава непостижим идеал, докато основните човешки права не се съблюдават. Те са основополагащото условие за едно умиротворено общество, в което достойнството на всеки човек е уважавано, и той може пълноценно да се ползва от тези равни и неотменими права.

Тези думи ни напомнят и за нашето задължение да бъдем солидарни към себеподобните си: мирът е несъвършен и крехък, ако не е в полза на всички и на всеки. Човешките права или са всеобщи или не са никакви права. Тази същностна връзка между мира и основните човешки права е темата на тазгодишния Международен ден на мира и то в годината, когато отбелязваме 70-годишнината на Всеобщата декларация за правата на човека.

Всеки ден идеалите за мир и за всеобщи човешки права са оспорвани, нарушавани. Многобройни са препятствията пред тяхното прилагане. Всякакви предизвикателства подлагат на изпитание нашата способност да изградим свят на разбирателство, на сътрудничество и на мирно съвместно съществуване: социални и икономическа неравенства, които водят до бедност и беди; климатични промени, които предизвикват нови конфликти; галопиращо нарастване на  населението, създаващо нов напрежение… Освен това, в света се разпространяват и различни форми на популизъм и екстремизъм.

Ние трябва да действаме заедно и да градим камък по камък мира, за да успеем да преодолеем тези предизвикателства. Именно в това е смисълът на Програмата за устойчиво развитие с хоризонт 2030, в която се призовава да се действа съгласувано, за да се изпълнят 17-те Цели на устойчивото развитие, които допринасят за един по-справедлив и мирен свят: борба срещу бедността, глада, неравнопоставеността, за усъвършенстване на образованието, защита на справедливостта, осигуряване на чиста околна среда…

ЮНЕСКО всеки ден, посредством своите програми и дейности на терен, препотвърждава първоначалната си ангажираност, вписана в нейния Устав: борба за защита на мира в съзнанието на жените и мъжете. Водеща организация в провеждането на Международната декада за сближаване на културите (2013-2022), ЮНЕСКО полага всички усилия за развиване в световен мащаб на превантивната култура чрез образование, международно сътрудничество и междукултурен диалог.

Пътят за постигане на мир е дълг, но  всяка и всеки от нас трябва да въздейства, като се ангажира всекидневно за изграждане на по-интегрирано, по-толерантно и по-справедливо общество.