ENGLISH @PANEL
[обратно]
07.09.2018

15 септември – Международен ден на демокрацията Тема на 2018 г.: Демокрацията под напрежение: решения за променящия се свят

Тазгодишният Международен ден на демокрацията дава възможност да се търсят начини за укрепване на демокрацията и отговори на системните предизвикателства, пред които тя е изправена. Това включва справянето с икономическите и политическите неравенства, което прави демокрациите по-приобщаващо, привличайки младите и маргинализираните към политическия живот. Стремежът е да се създават по-иновативни демократични системи, които да могат да отговорят на възникващите предизвикателства като миграцията и изменението на климата.

Наред с отбелязването на 70-та годишнина от Всеобщата декларация за правата на човека, Международният ден на демокрацията също дава възможност да се постави ударението върху ценностите на свободата и зачитането на правата на човека като основни елементи на демокрацията. Всеобщата декларация за правата на човека, която гласи, че "Волята на народа трябва да бъде основата на властта на правителството" (член 21.3), вдъхнови конституциите в целия свят и допринесе за глобалното приемане на демократичните ценности и принципи. Демокрацията, от своя страна, осигурява естествената среда за защитата и ефективната реализация на човешките права.

Програмата на ООН за устойчиво развитие 2030 г. поставя ударение (Цел 16) върху демокрацията, като изтъква неразривната връзка между изграждането на мирни общества и ефективните, отговорни и приобщаващи институции.

 


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details.