ENGLISH @PANEL
[обратно]
09.08.2018

Послание от Генералния директор на ЮНЕСКО Одре Азуле по повод Международния ден на младежта 12 август.

Тази година Международният ден на младежта е на тема Безопасни пространства за младите хора. Младостта е решаващ етап в изграждането на личността. Това е възрастта, когато  човек предприема пътуване към непознатото, когато търси нови хоризонти. Това е периодът на срещи с хора, които често пъти бележат живота на младия човек, това е времето на първите ангажименти. Но младостта е и уязвима възраст, когато отрицателен опит може бързо да доведе да затваряне в себе си, до изолация, до маргинализация.

 

Осигуряването на безопасни пространства за младежите означава да създадем условия за хармонично развитие на личността им, означава да създадем  климат на доверие, за да могат те свободно да проявяват потенциала си и до укрепят самоуважението си.

 

В широкия смисъл на думата, тези пространства са всички онези места и конфигурации, където младите хора си взаимодействат, общуват едни с други. На първо място това са местата за образование и подготовка като училищата и университетите. Това са и пространствата за срещи и забавления, за спорт; това са публичните политически пространства, където младежите трябва да могат свободна да упражняват правото си на граждани; това са градските пространства, които трябва да предоставят качествена околна среда. И накрая, това са виртуалните дигитални пространства и социалните мрежи, в които младите хора твърде рано се потапят и са особено активни.

 

Необходимо е във всички тези пространства да осигурим принципа на интеграция, на включване, независимо от пола, културата, езика, религията, и да гарантираме уважаването на свободата на изразяване и достойнството на всеки един. Абсолютно необходимо е да предотвратяваме дискриминациите, тормоза, всички скрити или открити форми на насилие, както и всички опити за налагане на доктрини.

 

За изпълнението на тази цел, ЮНЕСКО лансира тази година проектът „Пространства за младите хора“. Идеята е да се създадат активни мрежи на различни географски нива – местно, национално, регионално -, които да обединяват не само млади хора, но и политици, учени, предприемачи, лидери на общественото мнение. Целта е да се приобщят младежите към създаването на програми, свързани с мандата на ЮНЕСКО – образование, култура, наука, комуникации и информация -, да бъдат включени в процеса на взимане на решения, да станат пълноправни участници в обществения и политическия живот.

 

„Кой може да знае какво им лежи на сърце на младите хора, ако не самите те?“, пише Пати Смит в романа си Just kids. На днешния Международен ден, приканвам представителите на гражданското общество, политиците, предприемачите да измислят нови форми на сътрудничество, които могат да осмислят огромния потенциал на младежта и да й дадат възможност да изрази онези специфични и плодотворни качества, които носи в себе си.


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)