ENGLISH @PANEL
[обратно]
21.05.2018

Световен ден на културното многообразие за диалог и развитие

Всяка година на 21 май Световният ден на културното многообразие за диалог и развитие чества не само богатството на културите по света, но и съществената роля на междукултурния диалог за мир и устойчиво развитие. Общото събрание на ООН обяви този международен ден, след като ЮНЕСКО прие Всеобщата декларация за културното многообразие, като по този начин потвърди необходимостта да се засили потенциалът на културата като средство за постигане на благоденствие, устойчиво развитие и мирно съвместно съществуване по света.

С приемането през септември 2015 г. от Общото събрание на ООН на Дневния ред с хоризонт 2030 за устойчивото развитие, посланието на Световния ден е по-необходимо от всякога. Най-добрият начин да осъществим 17-те цели на устойчивото развитие е да се опрем на творческия потенциал на различните култури и да започнем  и постоянно да поддържаме диалог, за да може всеки член на обществото да се ползва от постиженията на устойчивото развитие.

Световният ден на културното многообразие за диалог и развитие ни дава повод да поощряваме културата и да изтъкваме значението на нейното многообразие, като посредник за постигане на интеграция и конструктивни промени. На този ден можем да честваме различните форми на култура – материална и нематериална, от творческите индустрии до многообразието от форми на културно изразяване и да помислим как те подпомагат диалога за взаимно разбирателство, да помислим и за социалните и икономическите вектори на устойчивото развитие.

„Този световен ден има за цел да събуди размисли. Той ни приканва да не правим само констатации за съществуването на многообразието, но и да изтъкнем положителните резултати от културния плурализъм, разбиран като етичен и политически принцип за равнопоставено уважаване на културните идентичности и традиции“, заяви по повод Международния ден културното многообразие за диалог и развитие Генералният директор на ЮНЕСКО Одре Азуле.


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (13)