ENGLISH @PANEL
[обратно]
20.09.2017

EDUsummIT 2017 ще приеме декларация

"Декларация от София" с препоръки за действия в областта на ИКТ в образованието ще бъде приета на 21.09.2017 г. в Дом на Европа от 10.00-13.00 ч.  участниците в глобалния форум EDUsummIT 17 «Преосмисляне на обучението в дигиталната ера». Достъпът е с покани. Пряко излъчване се осъществява в зала Надежда в Столична библиотека и онлайн - ТУК: https://youtu.be/qqjofRzR7zw <https://youtu.be/qqjofRzR7zw>

 

Резултатите са продукт от работата на тематичните групи, протичаща на 18-20.09.2017 г. в Боровец в рамките на EDUsummIT 17 «Преосмисляне на обучението в дигиталната ера»:

 

ТРГ 1. Образователните системи в ерата на цифровите технологии <http://unesco.unibit.bg/en/TWG1> ТРГ 2. Неформално обучение с информационните и комуникационни технологии (ИКТ) <http://unesco.unibit.bg/en/TWG2> ТРГ 3. Професионално развитие – обучение по лидерство с помощта на ИКТ <http://unesco.unibit.bg/en/TWG3> ТРГ 4. Цифрова агенция за осигуряване на равен достъп до образование <http://unesco.unibit.bg/en/TWG4> ТРГ 5. Формиращо оценяване, подкрепено от технологиите <http://unesco.unibit.bg/en/TWG5> ТРГ 6. Развитие на творческите способности на учители и ученици <http://unesco.unibit.bg/en/TWG6> ТРГ 7. Учене от опита на националните политики <http://unesco.unibit.bg/en/TWG7> ТРГ 8. Възпитанието в дигиталния свят: възможностите на училищното образование ТРГ 9. Изследователски подходи за устойчивост и мащабируемост <http://unesco.unibit.bg/en/TWG8

 

QED17 ЮНЕСКО международна конференция на тема „Децата в дигиталната ера“ се провежда в периода 20-21 септември 2017 г. в гр. София с паралелни сесии в Представителството на ЕК в България („Дом на Европа“), Столична библиотека и Столична община (ул. „Париж“ 1). С темата  „Децата в дигиталната ера“, конференцията QED17 е своеобразно надграждане на започналата преди 32 години в България инициатива „Децата в информационния век“. Главен организатор на QED е Катедрата на ЮНЕСКО „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство“ при Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Събитието се провежда под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, на Мария Габриел, Еврокомисар по въпросите на цифровата икономика и общество и на Ева Майдел, евродепутат, член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) и с участието на мрежа от съорганизатори и партньори. Тази година участниците в EDUsummIT 17 «Преосмисляне на обучението в дигиталната ера» (18-20.09.2017 г., Боровец) ще се присъединят към конференцията QED17, където е позиционирана специална сесия за споделяне на резултатите от работата на тематичните групи в глобалния форум (21.09.2017 г., 10.00-13.00 ч., Представителство на ЕК в България („Дом на Европа“) в София).

 

Актуална информация за регистрация, официално откриване и програмата на QED17 е достъпна на адрес: http://unesco.unibit.bg/QED17 <http://unesco.unibit.bg/QED17> .

 

 


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (11)