ENGLISH @PANEL
[обратно]

ЮНЕСКО - основен партньор при провеждането на инициативата „Международна година на биоразнообразието”

Значението и безспорният принос на ЮНЕСКО за реализиране на инициативата “2010 г. – Международна година на биологичното разнообразие”, се определят от обстоятелството, че опазването на биоразнообразието отдавна е в нейния фокус. Още от най-ранните си години организацията е подкрепяла и насърчавала страните да опазват и ползват устойчиво и разумно биологичното разнообразие.

Със свои конвенции и програми, ЮНЕСКО реално промоцира опазването на биологичното разнообразие, устойчивото му управление и справедливо и безпристрастно разпределение на ползите от него.

От друга страна, ключовата роля на организацията произтича от обстоятелството, че ЮНЕСКО може да интегрира въпросите, свързани с биоразнообразието в останалите свои сектори и сфери на дейност, като образование, култура, научни изследвания и по този начин да достигне до по-широк кръг от заинтересовани страни.

Чрез разнообразните си сфери на дейност, многобройни инициативи и достъп до широк кръг от заинтересовани страни и актьори, ЮНЕСКО допринася за връзката между природните и социални науки, интегрира научните познания в процеса на взимане на решения и изграждането на политики, съчетава нови и традиционни знания в управлението на биоразнообразието и по този начин допринася за по добро разбиране на неговите културни и етични аспекти, за връзката между природата и културата, необходимо условие за постигането на устойчивост.


Пълният текст на информацията можете да изтеглите като прикачен файл


Оригинална снимка: [кликни тук]

Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?