ENGLISH @PANEL
[обратно]

Философия

Хуманитарните науки и философията са ключът към разбирането и отстояването на принципите, които ръководят световния мир. Философията се отнася до всички култури по света, тя включва критично мислене, креативност и нови идеи, тя е в основата на демокрацията, човешките права и борбата за по-справедливо общество.

ЮНЕСКО дава приоритет на междудисциплинарни и междукултурни инициативи, свързани с отражението на съвременните предизвикателства като глобализация, културно многообразие, развитие, гражданско общество, етични и когнитивни измерения на обществото.